Дизеловите механични помпи  са производство най-често на марката Bosch.
Моделите на механичните помпи са около 10, типовете са около 50, а комбинациите и разновидностите – поне 200 вида.
Обхващат двигатели проектирани 30-те години на миналия век и стигат до 2018 г.За тях все още има концепция за проверка и ремонт и се намират резервни части и гарнитури.

Bosch механична помпа тип “EDC”. Електронно управляема помпа с електро-механично задвижване на рейката. Центробежен регулатор няма, но както при леките и лекотоварни модификации с роторни EDC помпи, и тук това е за сметка на усложняване на управлението. То се изразява в наличието на много на брой възприематели и управляващи звена- датчик обороти, температура, атмосферно налягане и т.н. .

 

София Дизел Център
Позвънете
Упътвания