За извършване проверка на помпа ГНП, София Дизел Център разполага със специализиран стенд за проверка и настройка на помпи ГНП. На база получените резултати от теста на помпата се предписва необходимия ремонт на ниска цена.

Разглобяване и почистване на помпа ГНП;

Ремонтиране на помпата – подмяна на дефектните части;

Регулиране на стенд след ремонта;

СОФИЯ ДИЗЕЛ ЦЕНТЪР
error: Content is protected !!
Позвънете
Упътвания