За извършване проверка на помпа ГНП, София Дизел Център разполага със специализиран стенд за проверка и настройка на помпи ГНП. На база получените резултати от теста на помпата се предписва необходимия ремонт.

Разглобяване и почистване на помпа ГНП;

Ремонтиране на помпата – подмяна на дефектните части;

Регулиране на стенд след ремонта;

София Дизел Център
Позвънете
Упътвания