Голяма складова наличност от оборотни помпи – ГНП на атрактивна цена, връщате вашата развалена  помпа и получавате веднага рециклирана, по този начин Ви спестяваме време и пари.

СР3 е помпа високо налягане с управление на подаваното гориво от страната под ниско налягане посредством дозиращ възел (ZME). Това управление за първи път се използва при СР3, а по-късно е възприето и при СР1Н. Принципното устройство на СР3 е подобно на СР1 и СР1Н. Главните отличителни характеристики са:

Моноблоков корпус: тази конструкция намалява броя на точките на възможна утечка в секцията под високо налягане и позволява по-голям дебит.
Повдигачи: напречните сили, които възникват от напречното движение на задвижващата ексцентрична ролка, не се посрещат директно от помпените буталца, а от повдигачи в стената на корпуса. По този начин помпата има по-голяма стабилност при натоварване и може да издържи на по-високи налягания. Потенциално този тип помпа може да издържи на налягания до 1800 bar.
Модели

Помпи от семейство СР3 се използват както от леките, така и при товарните автомобили. В зависимост от необходимия дебит се използват няколко различни модела. Размерът, а оттам и дебитът се повишават от СР3.2 до СР3.4. СР3.4, която е с маслено смазване, се използва само при камиони, работещи при екстремни условия. При обикновените камиони и микробуси могат също да се използват и помпите, които са предназначени за леки автомобили. Специфична характеристика на системите за камиони, работещи при екстремни условия е наличието на горивен филтър в страната под високо налягане. Той е разположен между зъбната помпа и помпата високо налягане и осигурява по-голям филтриращ капацитет преди необходимост от смяна. Помпата високо налягане се нуждае от външна връзка за засмукване на гориво, дори зъбната помпа да е директно монтирана върху нея.

СОФИЯ ДИЗЕЛ ЦЕНТЪР
error: Content is protected !!
Позвънете
Упътвания